Hard Style Barber

Privacy Statement Barbier Erwin

Barbier Erwin, gevestigd aan Hugopoortmanstraat 26 in IJssesltein(stad), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://massagepraktijkdekker.nl

Bezoek adres:
Hugopoortmanstraat 26
3404 AK IJsselstein
Telnr: 06 – 467 850 20

Persoonsgegevens die wij verwerken
Barbier Erwin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Verder gebruiken we je gegevens om je te informeren over onze activiteiten mits je dit vooraf hebt aangegeven.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Super Saas: Een nederlands online reserverings systeem dat we gebruiken om onze reserveringen in bij te
houden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens worden bewaard zolang jij minsten 1 maal gebruik per zeven jaar gebruikt maakt van onze diensten.
Zodra je langer dan 7 jaar geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten worden je gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Barbier Erwin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Anders dan onze wettelijke verplichtingen worden er nooit gegevens verstrekt aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Barbier Erwin gebruikt cookies om weergave voorkeuren te bewaren.
Verder wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics waarbij IP-Addressen geanonimiseerd zijn conform de richtlijnen van de AVG.
In onze overeenkomst met Google staat expliciet opgenomen dat Google deze gegevens verder niet mag verwerken anders dan een overzicht voor een dashboard om inzicht te krijgen in het verkeer op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Barbier Erwin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@barbiererwin.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Barbier Erwin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Barbier Erwin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@barbiererwin.nl.

Barbier Erwin heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen:

TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk
‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Onze systemen zijn voorzien van anti-virus software en worden up-to-date gehouden met de laatste security patches.
Een nederlands bedrijf “Super Saas” beheert onze reserveringen conform EU en Nederlandse wetgeving.

KERST! ..... Extra Open

Jazeker! Ook dit jaar zal ik in december in aanloop naar kerst ook overdag open zijn! 

Vanwege mijn reguliere werk weet ik nog niet precies welke dagen dit gaan zijn. Vandaar dat je nu nu nog waarschijnlijk ziet dat je pas in januari terecht kan. 

Goed nieuws! Dat zal niet kloppen! 

Schrijf je in op de last minute spot email lijst en de nieuwsbrief zodat je meteen op de hoogte bent zodra de extra dagen bekend zijn. 

Dit is niet de last minute vrije plaats email: Deze is hier te vinden.